#medalltsånära

Regionalt serviceprogram, serviceort och lokal handlingsplan/serviceplan

Område: Malå
Kategori: Evenemang , För näringslivet

Medborgardialog
Framtagningen av den lokala serviceplanen kräver dialog och förankring. Därför har vi planerat in ett antal träffar i byar och samhället. Välkommen att delta!

En förutsättning för att de regionala serviceprogrammen (RSP) ska kunna ligga till grund för stöd till kommersiell service, enligt förordningen 2000:284, är att programmen innehåller urvalskriterier för att bevilja stöd.

Vi ses i:
Adak - onsdag den 7 februari, kl 18.00-19.30 i fd skolan.
Springliden – torsdag den 8 februari, kl 18-19.30 i Springlidens byastuga.
Svedjan - onsdag 14 februari, kl 18.00-19.30 i föreningslokalen.
Rökå – torsdag den 15 februari, kl 18.00-19.30 i Byarnas Hus.
Malå - måndag den 26 februari kl 18.00-19.30 Malå kommunhus

Vi bjuder på fika!

Ett av dessa är att kommunerna pekar ut strategiska serviceorter i kommunen.
Enligt RSP definieras strategisk serviceort enligt följande ”en ort som av kommunen utpekats som särskilt viktig för tillgången till service i ett område. Också i andra serviceorter tillhandahålls service av olika slag.”

Med utgångspunkt av analysen i vår RSP har fyra insatsområden identifierats och prioriterats. Insatserna som programmet omfattar är fokuserade på de geografiska områdena där service-tillgängligheten är eller riskerar att bli otillfredsställande.
1. Stöd till kommersiell service
2. Samordnings- och samverkanslösningar
3. Ny teknik och innovativa servicelösningar
4. Ny kunskap och kompetensutvecklingsinsatser.

Enligt riktlinjer för framtagandet och genomförande av regionala serviceprogram ska programmen utformas så att det går att följa upp och utvärdera. Varje år ska en handlingsplan utarbetas där det framgår vad som ska utföras, när och av vem – den ska utvärderas vid årets slut. Malå kommun har påbörjat arbetet med lokal serviceplan. Målet är att utveckla långsiktigt hållbara servicelösningar, nya samordnade servicelösningar, nya mötesplatser för service, en god allmän servicenivå för medborgare och företag.

I vårt regionala serviceprogram står det att kommunerna har ett ansvar att planera varuförsörjningen på ett sådant sätt att behovet av stöd kan bedömas. I den lokala serviceplanen bör kommunens service och servicenivå beskrivas så att kommunmedborgarna får klart för sig vilken service man kan förvänta sig.

Arbetsgrupp
Ethel Cavén och Anna Karin Horney, Utvecklingsavdelningen.
Kristina Lindström har anställts av Länsstyrelsen i Västerbotten som ett processtöd för det regionala servicearbetet gentemot kommunerna. En av arbetsuppgifterna ska bland annat vara att initiera och vara ett stöd vid upprättandet av aktuell varuförsörjnings- serviceplan i respektive kommun. Malå kommun avser att i processen samarbeta med Norsjö kommun, Sorsele kommun och Arjeplogs kommun.

Medborgardialog
Framtagningen av den lokala serviceplanen kräver dialog och förankring. Därför har vi planerat in ett antal träffar i byar och samhället för att diskutera;
a) Vad är det som avgör om en ort i din kommun är särskild viktig för tillgången av service?
Pendling, demografi, besöksnäring, kollektivtrafik, bredband, näringsliv mm.
b) Hur definierar vi en strategisk serviceort i vår kommun?
c) Vilken service kan kommunmedborgare erbjudas i den strategiska serviceorten?
d) Vilken service kan kommunmedborgare erbjudas i serviceort/servicenod/servicepunkt?
e) Det finns ett investeringsstöd för kommersiell service. Stödet kan utgå till dagligvarubutiker, drivmedelsanläggningar och servicepunkter. Vad är en servicepunkt? Vilka olika serviceslag bör ingå i en gemensam definition av servicepunkt i vår kommun/län? Om exempelvis en butik väljer att samverka med kommunen kallar vi det då för servicepunkt?

Varmt välkommen hälsar Utvecklingsavdelningen

Datum/Tidpunkt

Datum Tidpunkt Arena/Plats
26 Feb
Måndag 26 feb 2018 18:00 - 19:30 Malå - Malå kommunhus

Kontaktinformation

Stuga

Vildmarksboende vid Laggträsket

Avstånd: 15,9 km
Bo naturskönt alldeles intill Laggträsket, ett jakt- och fiskeparadis i mellersta Lappland. Hyr stuga och upplev tystnaden och den friska luften, fiska, jaga småvilt eller plocka bär i de fantastiska markerna.

Karta


KUNDSERVICE

Önskar ni hjälp eller personlig service?


För allmänna frågor och info:
Malå Turistbyrå:

0953-142 91

 • Skicka e-post

 • Frågor om bokning online:
  Gold of Lapland:

  0918-33 110

 • Skicka e-post
 • Bokningsvillkor

 • BOKA MED GOLD OF LAPLAND

  • Samlat stort utbud
  • Inga bokningsavgifter
  • Snabbt och smidigt
  Gold of Lapland
  Europeiska regionala utvecklingsfonden
  Region Västerbotten