#medalltsånära

Rökå vandringsled

Datum: Måndag 1 maj 2017 - måndag 25 sep 2017 Visa karta

Gör en kulturhistorisk vandring i Malå kommun och se fädbodlämningen.

Historien om hur den här fäbodlämningen kom till är höljd i dunkel. Tidpunkten för anläggningens tillkomst är troligen sekelskiftet 1700-1800. Det troligaste är att lämningen är ett boställe som aldrig blev insynad. Vid lämningen finns ytterligare en informationstavla om alla lämningar som finns i området. Vandringen till fäbodlämningen passar alla, både barn och vuxna.

Show more
Gold of Lapland
Europeiska regionala utvecklingsfonden
Region Västerbotten