#medalltsånära

Fågelmyrkölen

Adress: Fågelmyrkölen, 930 70 Malå Datum: Måndag 1 maj 2017 - måndag 25 sep 2017 Visa karta

Adress: Fågelmyrkölen, 930 70 Malå

Området är ett naturreservat och här finner ni ett av landets förnämligaste urskogsobjekt, och i området finns inslag av 500-årig tall.

Området består av fastmarksholmar med naturskog som är beläget i ett myrlandskap. Fastmarksholmarnas inre delar utgörs av granskog medan det ut mot myrkanterna växer tallskog. 15 km nordost om Malå finner ni detta naturskogsområde med höga naturvärden.

Show more

Om denna aktivitet

  • Gratis parkering
Gold of Lapland
Europeiska regionala utvecklingsfonden
Region Västerbotten